• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Strategia marketingowa – wiele, co powinieneś mieć pojęcie
Strategia marketingowa to szkic działania mający na celu osiągnięcie przewidzianych zamiarów biznesowych poprzez wykorzystanie aparatów marketingowych. W skrócie, strategia ta określa, jak przedsiębiorstwo będzie pozyskiwało klientów i zwiększało swoje przychody – konsultacje marketingowe. Podstawą strategii marketingowej jest poznanie wymogów oraz oczekiwań konsumentów oraz dostosowanie oferty firmy do tych żądań. Nadrzędnym szczegółem jest tu selekcja wyśmienitego segmentu rynku i opracowanie towarów lub usług, jakie będą pasowały pragnieniom tej grupy klientów. Strategia marketingowa powinna uwzględniać również cele dotyczące wizerunku firmy oraz sposoby dotarcia do klientów, np. za pomocą reklam, działań promocyjnych czy marketingu internetowego. Istotne jest również określenie sposobów mierzenia rezultatów działań marketingowych, by można było weryfikować, czy osiągane są zaplanowane cele. Potrzebne detale strategii marketingowej to także analiza konkurencji oraz definicja unikalnej wartości, jaką jednostka gospodarcza oferuje swoim kontrahentom.

+Reklama+

Comments are closed.